Miasto ogłosiło nabór wniosków do programu „Rewitalizacja podwórek w Ostródzie ”. Dlaczego warto się nim zainteresować?

Do 18 maja grupy sąsiadów mogą składać zgłoszenia swoich podwórek w konkursie  i powalczyć o środki na ich odnowienie!

Współczesne podwórka przezywają kryzys. Znikają z nich tradycyjne miejsca sąsiedzkich spotkań – trzepaki, ławki, przyogródki. Powszechna obawa przed wandalizmem sprawia, że mieszkańcy i zarządcy eliminują wszystko, co zbędne, by nie tworzyć podejrzanych zaułków. I tak tętniące kiedyś życiem, rozmowami i śmiechem dzieci miejsce zamienia się w smętną przestrzeń, w której nie ma nic, poza zaparkowanymi autami oraz śmietnikami.


A po co ludzie mają móc posiedzieć na podwórku? To proste – bo to najprostszy przyczynek do integracji sąsiadów i tworzenia się małych wspólnot. I dlatego warto zainteresować się ogłoszonym już kolejny raz przez Miasto konkursem na przywrócenie podwórkom odrobiny blasku.

Do 18 maja grupy sąsiadów mogą składać zgłoszenia swoich podwórek w konkursie  i powalczyć o środki na ich odnowienie. Trzeba wypełnić krótki formularz z wstępnym opisem prac, które miałyby być na podwórku przez Miasto wykonane. UWAGA! Zgłaszana przestrzeń musi stanowić własność Gminy Miejskiej Ostróda!
O wygranej decydują trzy kryteria:

  • Przede wszystkim liczy się liczba osób na liście mieszkańców, którzy deklarują aktywnie zaangażowani w realizację pomysłu na podwórko;
  • Oraz to czy zgłoszone podwórko znajduje się na terenie objętym projektem pn. „Ożywienie społeczno- gospodarcze obszaru wzdłuż osi linii kolejowej” i/lub na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ostróda do roku 2023 (por. mapki poniżej). To jednak zaledwie po jednym dodatkowym punkcie w cenie, najbardziej liczy się kryterium liczby zaangażowanych mieszkańców!

Jak wygląda taka rewitalizacja? Grupa Sąsiedzka nie otrzymuje dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na finansowanie swojego pomysłu. Zmianę przestrzeni planuje się wspólnie z urzędnikami, a wszystkie zakupy opłaca Miasto. Najważniejszym zadaniem sąsiadów jest czynne włączenie się w  prace nad rewitalizacją ich podwórka.
Wszystkie szczegóły znajdziecie tu: www.ostroda.pl/rewitalizacja-podworek-edycja-2022

Zrewitalizowane podwórko przy ul. Stapińskiego

Autor

  • Kinga Wiśniewska

    Wierzę w siłę małych centrów świata. Wierzę, że prowincja nie musi oznaczać bylejakości. I wierzę w budowanie mostów. Gdy w 2012 roku „współzakładałam” RzeczJasną, nie wiedziałam, jak bardzo te ostatnie 8 lat zmieni moje życie. I zmieni mnie samą. Kto nie chce zmieniać świata na lepsze? I tak, choć nadal jestem w sumie cichą i spokojną introwertyczką, stałam się też aktywistką próbującą wprowadzać pozytywne zmiany społeczne. Na co dzień pracuję nie tylko w RzeczJasnej, ale jestem też specjalistką ds. nowych technologii i komunikacji w organizacjach społecznych. Mam też na swoim koncie pracę przy dużych, ogólnopolskich kampaniach.