Jesteśmy ludźmi z różnych środowisk, których połączyła wspólna idea. Interesuje nas praca u podstaw – jak u Żeromskiego :-). Żmudna, czasami niewdzięczna, mało spektakularna, ale w perspektywie czasu dająca najlepsze efekty.

Uważamy, że pojawiła się potrzeba i miejsce na oddolne działania, na spontaniczne organizowanie się. Można albo narzekać, albo ujarzmiać i oswajać rzeczywistość.

Trzeba próbować zmieniać świadomość, ale nie poprzez moralizowanie, tylko poprzez pozytywne i konstruktywne działania.


Jesteśmy ludźmi z prowincji. I nie wstydzimy się tego.  Trudno wstydzić się miejsca, w którym się żyje. Ale to nie oznacza, ze nie chcemy go zmienić. Każdego dnia widzimy  nieproporcjonalny i destrukcyjny wpływ nierówności pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi a prowincją. Wpływ na jakość życia, na sposób myślenia, a przede wszystkim na życiowe szanse młodych ludzi.

Nie wiemy jak dokładnie będzie wyglądał świat, gdy nasze dzieci dorosną, ale wiemy, że będzie to świat, który będzie wymagał od niej kreatywności, posługiwania się mediami, technologiami, ale też umiejętności współpracy, otwartości, kreatywności elastyczności i odnalezienia się w demokracji.

Marzymy o dostępie do edukacji, która realnie przygotowuje do życia w świecie, którego nawet nie umiemy sobie jeszcze wyobrazić, o edukacji która rozwija, a nie formatuje, edukacji, która uczy myślenia a nie wykonywania poleceń. I  marzymy o takiej edukacji właśnie na naszej prowincji!

Wyznajemy zasadę, że prawda obroni się sama. Mamy czyste intencje, o których świadczą nasze czyny. Działamy z dala od wielkiej polityki, ale blisko społeczeństwa i jego potrzeb. Angażujemy się w działania pro publico bono, przede wszystkim w działania edukacyjne ale też kulturalne, artystyczne i społeczne i te umacniające demokrację.


​Prowadzimy własną społeczną telewizję!

RzeczJasna TV to telewizja społeczna – tworzona przez społeczników i dla społeczników i ludzi z organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Pierwsza całkowicie społeczna i obywatelska internetowa telewizja lokalna na terenie Ostródy i powiatu ostródzkiego.

Telewizja RzeczJasna to nie tylko producent materiałów video. Misją telewizji społecznej jest także edukacja medialna i cyfrowa młodego pokolenia. Staramy się aby dzięki naszym działaniom młodzi potrafili świadomie, odpowiedzialnie i krytycznie korzystać i tworzyć przekazy medialne. Dlatego w naszej telewizji część programów przygotowują młodzi dziennikarze!

Współpracujemy także ze szkołami, które są zainteresowane realizacją zajęć z edukacji medialnej i cyfrowej dla dzieci i młodzieży.

Oglądaj nas na www.youtube.com/simrzeczjasna !

Nasz Statut

Nasze finanse: