NAGRADZAMY ŚWIECĄCYCH PRZYKŁADEM!

Nagroda Złotej Żarówki 2021

POD HONOROWYM PATRONATEM LOKALNYCH SAMORZĄDÓW

I już wszystko wiadomo!

Tytuł ORGANIZACJI ROKU 2021 w kategorii OSP

większością  3524 głosów Internautów zdobywa

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ORNOWIE

Tytuł ORGANIZACJI ROKU 2021 w kategorii organizacji sportowych

większością  652 głosów Internautów zdobywa

STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA w OSTRÓDZIE

Tytuł ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ ROKU 2021

większością  652 głosów Internautów zdobywa

STOWARZYSZENIE DLA KOTA „KOCIARNIA”

Tytuł SPOŁECZNIKA ROKU 2021

decyzją Kapituły zdobywa:

Pani Jolanta Dakowska

Gratulujemy!!!

Gala Złotych Żarówek 2021

Ostróda. Centrum Użyteczności Publicznej, 22. stycznia 2022 roku.

Znasz osobę, która działa społecznie na rzecz innych? Aktywne wspiera osoby starsze, dzieci lub pomagają zwierzętom? Osoba, która w sposób szczególny zaangażowała się społeczne w czasie pandemii COVID-19?
Zgłoś ją do tegorocznej edycji nagrody „Złotej Żarówki”!


Zgłoś swojego kandydata

Celem nagrody jest docenienie społecznych, bezinteresownych działań osób i organizacji na rzecz innych. Wyróżnienie szczególnego zaangażowania i dbałości o dobro wspólne. Uznanie dla prospołecznych i obywatelskich postaw.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne.  Wnioski z nominacjami można przesyłać:

w kategoriach: Organizacja Społeczna, Sportowa i OSP do 7.01.2022

w kategorii: Społecznik Roku do 16.01.2022


Zasady

Koniecznie zapoznaj się z Regulaminem konkursu!
Pamiętaj – jeśli zgłaszasz organizację lub osobę poinformuj ich o tym!