Kto nie chce darmowej działki na Osiedlu Drwęckim? Fragment sesji RM w Ostródzie z dn. 30.03.2022

Punktem 12. na ostatniej sesji było „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza”. Niestety, został on zdjęty z obrad. Dlaczego? #wieścizsesji#Ostróda ——————————————————- …

Czytaj dalej

Czy Miasto Ostróda wspiera uchodźców? Fragment Komisji Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Podczas ostatniej Komisji Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej przewodniczący Ryszard Kowalski spytał burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka o pomoc, jaką oferuje Urząd Miasta uchodźcom. Posłuchajcie! ——————————————————- RzeczJasna tworzymy z Wami i dla Was! Jesteśmy też …

Czytaj dalej