Pierwsze tak duże badanie jakości mieszkania w Ostródzie!

By RzeczJasna cze 6, 2021

Które miejsca w Ostródzie są najczystsze, a które najbezpieczniejsze? Które ma najlepszą komunikację miejską, a które największa ilość zieleni? Gdzie mieszka najwięcej osób starszych, a gdzie najbardziej potrzebny jest plac zabaw? Z jakimi problemami borykają się mieszkańcy i mieszkanki w różnych częściach miasta?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań zbieramy właśnie w ramach pierwszego tak dużego badania jakości życia w naszym mieście. Z kilkuset wywiadów, indywidualnych rozmów i obserwacji powstanie wyjątkowy wgląd w życie naszego miasta. 

Gromadzimy doświadczenia i opinie mieszkańców w kilku kluczowych punktach Ostródy. Prosimy mieszkańców o subiektywne oceny ich ulicy / osiedla pod względem ogólnej jakości życia, w tym m.in. wygody zamieszkania, dostępu do udogodnień dla dzieci i seniorów, jakości przestrzeni publicznej, dostępu do niezbędnych usług oraz  wygody komunikacji czy poziomu bezpieczeństwa.

Wszystkie zebrane opinie pozwolą nam  na analizę  różnych kontekstów życia w Ostródzie, relacji sąsiedzkich oraz satysfakcji z życia w mieście, ale też relacji z administracją. 

Po co to robimy?

Większość z nas sądzi, że wysoka jakość życia wiąże się z wyższymi dochodami, mniejszym ubóstwem i mnóstwem miejsc pracy – czyli typowymi czynnikami ekonomicznymi. Tymczasem wiele badań pokazuje, że najsilniejszym czynnikiem wpływającym na jakość życia jest przyjazna, bezpieczna przestrzeń publiczna, kapitał społeczny i działania obywatelskie. 

Dobre sąsiedztwo – wartość zupełnie przecież niematerialna, jest często kluczowe dla naszej satysfakcji z miejsca zamieszkania. Istnieją więc możliwości podniesienia jakości życia w poszczególnych miejscach Ostródy bez ogromnych nakładów finansowych.

Rozmawiając z mieszkańcami i mieszkankami o ich ulicy, czy osiedlu, chcemy zachęcić też jak największą liczbę osób do aktywnego włączenia się w tworzenie sąsiedztwa, w którym wszyscy czują się dobrze, wygodnie i bezpiecznie.


Jak to możemy wspólnie zrobić? Bądźcie czujni i śledźcie naszego Facebooka!
Już wkrótce pierwsze otwarte spotkania dla wszystkich, którzy chcą sprawić, by w ich sąsiedztwie żyło się przyjemniej.

A to wszystko dzięki dofinansowaniu naszego projektu w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Ostatnio