W tym roku kolejny raz uhonorujemy tytułem „Społecznika Roku” i „Organizacji Roku” (w trzech podkategoriach: Organizacja Roku, Organizacja Sportowa, Ochotnicza Straż Pożarna) tych, którzy aktywnie działają na terenie powiatu ostródzkiego.


Celem nagrody jest docenienie społecznych, bezinteresownych działań osób i organizacji na rzecz innych, wyróżnienie szczególnego zaangażowania i dbałości o dobro wspólne oraz uznanie dla prospołecznych i obywatelskich postaw. Chcemy docenić tych, którzy rozwijają kulturę, wspierają lokalne środowiska, walczą słusznych społecznie sprawach i nie boją się mierzyć z trudnymi wyzwaniami.
✅Organizacja Roku (Organizacja Roku, Organizacja Sportowa, Ochotnicza Straż Pożarna)- zgłaszanie nominacji na stronie: KLIK do 7.01.2022- głosowanie internetowe od 10 do 21 stycznia na stronie: KLIK
✅Społecznik Roku
– zgłaszanie nominacji na stronie: KLIK do 16.01.2022
– Społecznika Roku wybiera Kapituła
Ogłoszenie laureatów odbędzie się na uroczystej Gali Złotej Żarówki 22 stycznia 2022.

Ostatnio