Wsparcie przez telefon dla dzieci i młodzieży

Pod numerem 800 12 12 12 można skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia psychologicznego. Po pomoc mogą zgłaszać się młodzi ludzie, ale też ich opiekunowie. W sytuacji, gdy rozmowa telefoniczna wydaje się zbyt trudna, można skorzystać z czatu: www.brpd.gov.pl.


Dzisiejsze czasy a psychika młodych ludzi

Ostatnio wzrosła ilość trudności, z jakimi borykają się dzieci i młodzież. Słyszymy, że młodzi przejmują się jakością świata, w jakim przyjdzie im żyć jako dorosłym. Obchodzą ich także zdrowie planety, nierówności ekonomiczne, relacje społeczne. Informacje medialne docierają do uszu dzieci i młodzieży, wpływając na ich obraz świata i prowadząc do często mylnych wniosków.

Czas zdalnej nauki i przerwane kontakty z rówieśnikami, brak normalnego, przewidywalnego rytmu życia, podważenie poczucia bezpieczeństwa i obecny powrót do szkół oddziałują na zdrowie psychiczne. O ile dorośli w większości są w stanie sobie poradzić z trudnymi sytuacjami, o tyle u dzieci i młodzieży nie jest to takie proste. Dlatego informacja o tym, że pod numerem 800 12 12 12 można skorzystać z bezpłatnej pomocy jest istotna. W sytuacji, gdy rozmowa telefoniczna wydaje się zbyt trudna, można skorzystać z czatu: www.brpd.gov.pl.

Kto i jak może skorzystać z pomocy?

Z pomocy mogą korzystać młodzi ludzie, ale też ich opiekunowie. Wiadomo, że taka doraźna pomoc w sytuacji kryzysowej nie zastąpi długotrwałej terapii. Ale kiedy nie ma się do kogo zwrócić z problemem (nękanie w szkole, stany lękowe) albo opiekun ma wątpliwości co do sytuacji podopiecznego (podejrzenie uzależnienia, depresji, problemy w relacjach społecznych) dobrze mieć takie koło ratunkowe. Czasem łatwiej powiedzieć takie rzeczy komuś przez słuchawkę lub napisać na czacie, zachowując przy tym anonimowość.

Infolinia działa przy urzędzie Rzecznika Praw Dziecka.

I jakiego byśmy nie byli zdania o pracy Rzecznika i Ministerstwa Edukacji i Nauki, pozostaje mieć nadzieję, że przy telefonie oraz na czacie otrzymamy profesjonalną pomoc.

W Ostródzie

Informacja o Infolinii zaniesiona została też do ostródzkich szkół podstawowych. W ramach kampanii „Bądź kumplem, nie dokuczaj”, prowadzonej pod patronatem Burmistrza Ostródy, pierwszoklasiści brali udział w zajęciach uczących szacunku i tolerancji oraz otrzymali informację o uruchomieniu pomocowej Infolinii.

Ostatnio