Wiemy, ale jednak nie wiemy, czyli remont na I Dywizji w Ostródzie.

By RzeczJasna sty 6, 2022

Od kwietnia 2021 roku mieszkańcy ulicy I Dywizji w Ostródzie wiedzą o przyznanych środkach na remont nawierzchni tej drogi. 27 września 2021 r. Miasto Ostróda podpisało umowę z przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży na budowę nawierzchni na ul. I Dywizji.

Umowa opiewa na kwotę 5.582.710,81 PLN. A prace powinny zakończyć się zgodnie z jej zapisami do 12 września 2022 r.

Coś się zaczęło, ale wcale tego nie widać.

Praca wre, lecz stoi w miejscu.

Choć minęły już 4 miesiące, to właściwie nic się nie zmieniło…

Przypominamy:

  • 18 listopada 2021 r. wyemitowaliśmy w Telewizji RzeczJasna materiał z „postępu” prac.
  • Tego dnia, nasza radna Agnieszka Karłowicz złożyła w Urzędzie Miejskim interpelację w tej sprawie.
  • Kilka dni później Miasto Ostróda (za pośrednictwem Facebooka) poinformowało o planach zorganizowania spotkania mieszkańców ulicy I Dywizji z urzędnikami i Wykonawcą prac budowlanych.
  • Na początku grudnia pojawiła się odpowiedź na interpelację, z której wynika, że na tym spotkaniu strony nie doszły do porozumienia w sprawie czasowego lub trwałego zamknięcia drogi na czas realizacji inwestycji.
  • Miasto Ostróda zadeklarowało, że podjęło rozmowy z Oddziałem Agencji Mienia Wojskiego w Olsztynie, żeby zapewnić dojazd przez teren Czerwonych Koszar.
Odpowiedź Burmistrza Ostródy na zapytanie w sprawie remontu ulicy I Dywizji.

Czas płynie…….

Ostatnio