Kto odśnieża Ostródę?

To pytanie pojawia się w przestrzeni za każdym razem, gdy spadnie śnieg. Bo jak jest na drogach i chodnikach, no cóż – to widać. Odpowiedź tylko pozornie jest prosta, bo to zależy, czy w Ostródzie śnieg spadł na drogę jest miejską czy powiatową!

Odśnieżanie w Ostródzie; drogi; chodniki; śnieg; ślisko; stalzłom; żegluga; zkm; powiat ostródzki; urząd miasta ostróda

Drogi miejskie

Zgodnie z umową o Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda (akcja zimowa) w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 za realizację odśnieżania odpowiedzialna jest Żegluga Ostródzko- Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia określono na maksymalną kwotę 599 996,60 zł brutto. Umowa obowiązuje do 31 marca 2023 roku.

Jak można przeczytać w umowie Żegluga zadanie realizuje poprzez podwykonawcę ze wskazaniem firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stalzłom Sp. z o.o. Umowa na wykonywanie usług podpisywana jest co roku. W poprzednim okresie (przez rokiem 2020) firma Stalzłom tą usługę dla miasta świadczyła samodzielnie.

Drogi powiatowe

Starostwo w Ostródzie usługi związane z odśnieżaniem zleciło Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu Stalzłom Sp. z o.o. Jak wynika z umowy koszt realizacji to 254 707,20 PLN. Wykonawca zadeklarował, że będzie zaczynał odśnieżać do 120 minut od zgłoszenia potrzeby przez zamawiającego, czyli powiat.

Wykaz dróg powiatowych na terenie miasta znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta.

Chodniki

Za odśnieżanie chodników odpowiada najczęściej właściciel lub zarządca nieruchomości. Dotyczy to odśnieżania chodników przed wszystkimi budynkami – bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. W przypadku chodników i zatok parkingowych w pasie drogowym za ich odśnieżanie odpowiada firma wynajęta przez miasto lub powiat – w zależności od tego do kogo należny droga. Do jej obowiązków należy też uprzątniecie błota i innych zanieczyszczeń z chodników oraz odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych.

Ale do tematu chodników tu jeszcze wrócę.

Ostatnio