Nowy żłobek w Ostródzie

By RzeczJasna sty4,2022 #żłobek

Budowa żłobka w Ostródzie wywołała falę emocji. Okazuje się, że placówka nie zostanie otwarta zgodnie z przewidywaniami. Ile kosztowała budowa żłobka i jak duże jest opóźnienie?


Za ile?

W lipcu 2020 r. ogłoszono przetarg na budowę kolejnego żłobka w Ostródzie, dofinansowanego z programu „MALUCH+” na kwotę ponad 2 800 000 zł. Miasto Ostróda udostępniło też na swoim profilu wizualizację nowego punktu do opieki nad dziećmi do lat 3.
Przetarg został we wrześniu unieważniony, ponieważ oferty nie spełniały wymogów formalnych. Kolejny przetarg został ogłoszony z końcem grudnia 2020 r. tym razem na kwotę 3 100 000 zł. W lutym 2021 kolejny, który wyłonił wykonawcę. W marcu 2021 została podpisana umowa.
Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane Witka Sp. z o. o. z Olsztyna ma na wykonanie robót budowlanych 250 dni od podpisania umowy. Wartość przedmiotu umowy wyniesie 2 930 000 zł.

Wątpliwości dotyczące budowy

Wokół budowy nowego żłobka w Ostródzie budziły się różne emocje. Najpierw problemem była lokalizacja. Nie było wiadomo, w którym miejscu powstanie i dlatego rodziły się spekulacje – pojawiały się sugestie, dotyczące zamykania części lub całości niektórych szkół. W związku z tym organizowane były panele z mieszkańcami – głównie z rodzicami. Ostatecznie terenem pod budowę nowego żłobka został plac przy przedszkolu nr 4 w Ostródzie przy ul. Kopernika.

Skutki uboczne budowy

W lutym 2021 podjęto prace zabezpieczające nowy teren budowy żłobka (zanim jeszcze rozstrzygnięto kolejny przetarg i podpisano umowę). W tym celu wycięto drzewa, co poruszyło wielu mieszkańców. Miasto wówczas zapewniło, że planowane są w tym miejscu nowe nasadzenia po zakończeniu prac budowlanych. I prace ruszyły.
Lokalne media publikowały zdjęcia z postępu prac, ale też niedogodności mieszkańców odnośnie nie tyle hałasu, co ton śmieci. Szczególnie w miesiącach wakacyjnych.

Falstart

Żłobek miał być otwarty od stycznia br. Zostanie jednak otwarty z 3-miesięcznym opóźnieniem. Nabór, który trwał do 23 grudnia, także się wydłuży.
Dzieci 1 kwietnia otworzą podwoje nowej placówki opiekuńczej. To chyba nie będzie prima aprillisowy żart?

Ostatnio