Kto odpowiada za odśnieżanie chodników? 

Za odśnieżanie chodnika odpowiada najczęściej właściciel lub zarządca nieruchomości. Dotyczy to odśnieżania chodników przed wszystkimi budynkami – bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Jakie mogą być konsekwencje zaniedbań?

Kary za nieodśnieżanie chodnika

Osoba, która dozna uszczerbku na zdrowiu, na przykład, na oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku, i uzna, że zdarzył się wskutek zaniedbań, może zażądać odszkodowania. Odszkodowanie może dotyczyć zwrotu kosztów leczenia urazu (to zazwyczaj efekt upadku), ale również późniejszą rehabilitację i zadośćuczynienie tak zwanej krzywdzie. Odszkodowanie może także dotyczyć zwrotu kosztów uszkodzonego samochodu, gdy wypadek miał miejsce na drodze (również na drodze prywatnej czy wewnętrznej). Bo to właściciele są odpowiedzialni za właściwy stan techniczny swoich nieruchomości, co w okresie zimy oznacza także odśnieżanie dachów.

Ostróda odśnieżanie chodniki

Za nieodśnieżenie chodnika grozi kara, która wynika z art. 117 kodeksu wykroczeń. Interwencja może zakończyć się pouczeniem, nałożeniem mandatu w wysokości 500 zł lub wystąpieniem na drogę sądową. Właściciel może też otrzymać karę pieniężną w wysokości 1500 złotych lub karę nagany. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest również do odśnieżenia dachu oraz elewacji. Może okazać się, że przy dużym wietrze, śnieg czy sople spowodują uszczerbek na zdrowiu przechodniów.

Za wypadki, które zdarzyły się na chodnikach będących otoczeniem drogi publicznej, odpowiada zarządca drogi publicznej (generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad odpowiada za drogi krajowe, wojewoda za drogi wojewódzkiej, zarząd powiatu za drogi powiatowe, wójtowie – burmistrzowie – prezydenci miast za drogi gminne).

Oczywiście, zasadność roszczenia o odszkodowanie trzeba udowodnić Poszkodowany musi udokumentować swój uszczerbek na zdrowiu (lub mieniu), musi też być pewny, że do sytuacji niebezpiecznej (np. lód na chodniku) doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za utrzymanie nawierzchni w należytym stanie.

Kiedy właściciel nieruchomości nie odpowiada za odśnieżanie chodnika?

Właściciel nieruchomości nie odpowiada za odśnieżanie chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie samochodów osobowych.

Zgodnie z ustawą z 1996 roku każdy chodnik wzdłuż posesji trzeba uprzątnąć. W praktyce oznacza to, że jeśli wydzielona część dla ruchu pieszego bezpośrednio leży przy granicy nieruchomości, wtedy obowiązek odśnieżania należy do właściciela. Inaczej jest jednak, gdy pomiędzy chodnikiem a rozpoczęciem posesji jest np. pas zieleni. Wtedy gmina powinna zadbać o bezpieczeństwo osób przechodzących.

Ostróda odśnieżanie chodniki

A jeśli zastanawiacie się kto odśnieża Ostródę zajrzyjcie tu:

Ostatnio