Zmiany na ostródzkim dworcu? Będzie nowocześniej, ale …

Jak donosi portal Transport-Publiczny.pl PKP planuje inwestycje przy dworcu w Ostródzie!
Przebudowany ma zostać m.in. tunel. Wejście od strony ul. Słowackiego będzie uniezależnione od budynku dworca. Pojawią się też windy! Perony będą wyższe i wyposażone w nowe systemy informacji pasażerskiej i monitoring. 
Niestety nie zobaczymy już starych, zabytkowych zadaszeń, tak charakterystycznych dla ostródzkiej stacji. Ze środkowego peronu zniknie też wyróżniająca nasz dworzec zieleń.

PKP planuje przebudowę stacji kolejowej w Ostródzie!  Widok na dworzec w Ostródzie.
zdjęcie RzeczJasna

Co prawda w tym momencie projekt przebudowy peronów przy dworcu w Ostródzie jest w fazie organizacji. PKP PLK ma już projekt budowlany i stara się o pozwolenie na budowę oraz zabezpieczenia środków finansowych. Jednak, jak informuje w portalu Transport Publiczny Martyn Janduła z PKP PLK – „Jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargu i z chwilą zapewnienia finansowania z KPO zostanie ogłoszone postępowanie. Zakończenie umowy planujemy w 2025 roku„.

Jak ma wyglądać nowa stacja PKP w Ostródzie?

Zakres robót obejmie przebudowę sześciu torów i dwóch peronów (dotychczas oznaczonych numerami 2 i 3). Ponadto przebudowana będzie infrastruktura towarzysząca, jak sieć trakcyjna czy urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dzięki inwestycji nowy układ torów głównych dodatkowych usprawni ruch towarowy umożliwiając obsługę pociągów o długości użytecznej 750 m.
Nowe perony będą wyższe, z nowym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej (SIDP) oraz monitoringiem. Na peronach pojawić się mają zwykłe wiaty.

Czeka nas przebudowa tunelu z dworca?

Tunel pod torami ma zostać przebudowany i unowocześniony. Pojawić mają się m.in. windy! Wejście od strony ul. Słowackiego stanie się niezależne od dworca. Od strony 11 Listopada wyjście do tunelu prawdopodobnie będzie takie jak dotychczas. Natomiast z peronu będzie się z schodzić wprost na chodnik przy ul. 11 Listopada.

Znikną charakterystyczne elementy dworca w Ostródzie?

PKP planuje przebudowę stacji kolejowej w Ostródzie!  Widok na  dawny dworzec w Ostródzie.

Najbardziej martwi nas zapowiedź usunięcia historycznego i tak charakterystycznego dla stacji w Ostródzie  zadaszenia wejść do tunelu. PKP zapowiada, że istniejące zadaszenia po zrewitalizowaniu posłużą jako …….  zadaszenia stojaków rowerowych od strony ul. 11 Listopada i ul. Słowackiego.
Zniknąć ma też zieleń na środkowym peronie, projekt PKP PLK nie przewiduje utrzymania zieleni w tym miejscu.

źródło: www.transport-publiczny.pl

EDIT: 08.02.2022. Już jest wydane pozwolenie na budowę dla planowanych zmian! Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr Os/004/22 z dnia 04.02.2022 r. o pozwoleniu na budowę obejmującym: przebudowę linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód-Skandawa na stacji Ostróda w km 255+780 do km 261+600, realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pom. – Iława – Olsztyn – Korsze

Przy okazji przypominamy Wam nasz film o fragmencie historii ostródzkiego dworca!

Ostatnio