Jak głosowała Ostróda? Jak głosował nasz region?

By RzeczJasna paź 21, 2019 #Ostróda #polityka #PROO #wybory

Kto w naszym regionie poparł PiS, a kto Koalicję? Czy Lewica jest tu silna i gdzie popierano Konfederację?  Jak głosowały poszczególne dzielnice Ostródy, a jak wsie dookoła? 
I najważniejsze, czy wyniki wyborów mówią o nas coś więcej?

Od wyborów parlamentarnych minął tydzień. W zasadzie już wszystko wiadomo. Znamy wyniki wyborów parlamentarnych, wiemy, kto został parlamentarzystą z naszego okręgu wyborczego. Gorące powyborcze analizy przetoczyły się już przez media.  Opadły, miejmy nadzieję, emocje.  W końcu można na wyniki wyborów spojrzeć trochę bardziej chłodno.

Wyniki wyborów w warmińsko-mazurskim. Jak głosowali mieszkańcy poszczególnych gmin?

Poniżej prezentuję interaktywne mapy pokazujące, jak głosowano w poszczególnych gminach województwa warmińsko-mazurskiego.

Krótko podsumowując te dane: frekwencja w naszym województwie była niższa od średniej dla całego kraju. Ta ostatnia wskazuje, że do urn wyborczych poszło  61,74%  uprawnionych do głosowania Polek i Polaków, a w naszym województwie frekwencja wyniosła 53,61%.  Ale to i tak znacząco lepszy wynik, niż w wyborach parlamentarnych z 2015 r. Wtedy do urn poszło zaledwie 42,32 % mieszkanek i mieszkańców naszego regionu!

Poparcie dla PiS w większości gmin na Warmii i Mazurach przekroczyło co najmniej 30%, a w 6 gminach przekroczyło nawet 60%Koalicja Obywatelska w żadnej z gmin w województwie nie przekroczyła pułapu 50% poparcia. Co ciekawe, największe poparcie, czyli 46,75 % oddanych głosów, KO osiągnęła w… Górowie Iławeckim.  Jeśli chodzi o Lewicę, co ciekawe – tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość otrzymywało najwyższe poparcie, Lewica notowała najniższe, zaledwie kilkuprocentowe. Widać też wyraźną różnicę w poparciu dla Lewicy pomiędzy regionem elbląskim (wynik poniżej średniej dla kraju), a regionem olsztyńskim (powyżej średniej). Natomiast wyższe, niż średnia dla kraju, poparcie w całym województwie odnotowało PSL.

Niepokojący jest wynik Konfederacji, która w części gmin znacznie przekroczyła średnie dla kraju poparcie na poziomie 6,81%. A najlepszy wynik osiągnęła w Olsztynku – 11,42 % głosujących wsparło tę skrajnie liberalną, skrajnie narodową, a jednocześnie (paradoks) prorosyjską partię.  To jeden z najwyższych wyników w kraju!

Nasze województwo miało też bardzo duży udział głosów nieważnych w porównaniu do kraju, a niechlubny rekord padł gminie Lelkowo –  4,43% głosów nieważnych.

Wyniki wyborów w Ostródzie. Jak głosowali mieszkańcy poszczególnych osiedli?

Na pewno już wiecie, że w Ostródzie  w wyborach do sejmu zwyciężyła  Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni z poparciem na poziomie 34,60%. Tuż za nią uplasował się PiS z poparciem 32,91%. Lewicę poparło 16,39% wyborców, a  PSL 7,27%.  Konfederacja Wolność I Niepodległość zyskała 6,05% głosów, a pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.

Ale czy cała Ostróda głosowała tak samo?  Wcale nie! Spójrzcie na mapę z wynikami z poszczególnych komisji.

Kolory:

Przewaga Koalicji Obywatelskiej

Przewaga PIS

Pomijając wyniki z obwodu nr 19, czyli Szpitala, widać, że PiS wygrywa w Ostródzie w części osiedli. Co ciekawe, w porównaniu z wyborami w 2015 roku widać, że co najmniej dwa osiedla są zamieszkiwane przez stały elektorat tej partii.

Chciałabym zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz – na ponadprzeciętnie niską frekwencję w jednym z ostródzkich obwodów do głosowania. Chodzi o Obwód nr 4 obejmujący część ulicy Mickiewicza i Olsztyńskiej oraz ulice Garnizonową, Roi, Steenke, Gizewiusza, Nadrzeczną, Niepodległości, Polną, Przemysłową, Wąską.  Frekwencja w tej części Ostródy wyniosła zaledwie 33,55%  (przy średniej dla miasta = 59,77%) Dodatkowo był to obszar, gdzie oddano największą liczbę głosów nieważnych, bo aż 4,42%.  Ale i tu frekwencja była wyższa niż 4 lata temu (wtedy wyniosła 28, 69 %). Jak myślicie, kto zdobył najwięcej głosów w tym obwodzie?

Wyniki wyborów w gminie Ostróda. Jak głosowali mieszkańcy różnych miejscowości?

Bardzo ciekawe są wyniki głosowania w poszczególnych miejscowościach gminy Ostróda.  Szczególnie, jeśli porównamy je z wynikami z 2015 r. Otóż okazuje się, że w 2015 r. mieszkańcy wsi głosowali o wiele bardziej różnorodnie!  Liczba miejsc, gdzie w 2015 r. wygrał PiS, była niemal równa tym, gdzie wygrała PO. W Pietrzwałdzie wygrywał wtedy PSL, a w Turznicy zremisował pod względem poparcia z PO. W Idzbarku zdecydowanie poparto SLD. 

Kolory

Przewaga PO

Przewaga PIS

Przewaga PSL

Przewaga SLD

Tymczasem w tych wyborach w zasadzie wszędzie wygrywa PiS, poza dwoma obwodami obejmującymi Kajkowo i Szafranki oraz Międzylesie i Wałdowo. Wygląda na to, że mieszkańcom tych miejscowości w poglądach politycznych o wiele bliżej do Ostródy.

Co nam umyka?

Nie znalazłam na ten temat zbyt wielu informacji w ogólnopolskich analizach, a mam wrażenie, że istnieje  związek miedzy frekwencją a poparciem dla partii rządzącej.
W pewien sposób potwierdził mi na to mój tata, który jest statystykiem i który porównał wyniki w województwach warmińsko-mazurskim i moim rodzinnym świętokrzyskim (takie nasze rodzinne hobby 😀 ).

Współczynnik korelacji Pearsona liczony dla frekwencji i wyników w oparciu o średnie dla województwa kształtuje się następująco:

Warmińsko-Mazurskie: PO  0,61; KWiN 0,31; PSL -0,33; PiS -0,69; SLD 0,57 

Świętokrzyskie PO 0,68; KWiN 0,63; PSL – 0,62; PiS – 0,53; SLD 0,55

Korelacja: -1,0  silna ujemna; -0,5  słaba ujemna;  0 brak;  0,5 słaba dodatnia; 1,0 silna dodatnia.

Jeśli to dla Was czarna magia to podpowiem, że w tych cyfrach ujawnia się podatność na wartości skrajne – w świętokrzyskim PiS zdobywał nawet ponad 75% poparcia, przy wyższej niż w naszym regionie frekwencji.
Wygląda więc na to, że w tych wyborach nie znalazło potwierdzenia przekonanie, że wysoka frekwencja wyborcza działa na korzyść Koalicji Obywatelskiej, nie służy Prawu i Sprawiedliwości lub Konfederacji. 

Zarówno wyniki wyborów, w tak wyraźnie odbiegającym od średniej frekwencją Obwodzie nr 4 w Ostródzie, jak i w otaczających nas wsiach pokazują, że PiS jest chyba pierwszą partią, która postanowiła, że zamiast przyciągać tych, którzy tej partii nie cierpią, lepiej wyjść do tych, którzy do tej pory nie głosowali. I to jest lekcja do odrobienia przez inne ugrupowania!


Cykliczne i oparte na otwartych danych, raporty o stanie naszego miasta i regionu przygotowujemy w ramach wsparcia rozwoju mediów obywatelskich :

Ostatnio