Gmina Miejska Ostróda jest na 2231 miejscu z  7 złożonymi wnioskami o pomoc w wymianie kotła,  likwidację tzw. „kopciuchów” oraz docieplenie domu. Gmina Wiejska Ostróda jest na miejscu 925 z 27 złożonymi wnioskami. To dane z IV kwartału ubiegłego roku.

Ranking obejmuje 2477 gmin w Polsce i powstaje we współpracy Polskiego Alarmu Smogowego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Światowego.

Sprawdziłam te dane po przeczytaniu na stronie naszego miasta informacji dotyczących pomiarów jakości powietrza.

Od roku już zbierane są w Ostródzie dane z 9 rozmieszczonych w mieście czujników. Pomiary pokazują, że w dzielnicach domków jednorodzinnych jakość powietrza nie jest zadowalająca, delikatnie mówiąc.

ul. Cicha – 84 dni z powietrzem poniżej normy – to prawie ¼ roku! ul. Plebiscytowa – 72 dni. „ – to dane z oficjalnego profilu miasta na Facebooku.

15.03 najgorsze powietrze pokazywał czujnik przy ul. Miłej. Poziom zanieczyszczeń na poziomie bardzo wysokim,  PM2,5 ( te drobne, o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, te które mogą dostawać się do płuc i przenikać do krwi ) na poziomie 656% normy. Zanieczyszczenia PM10 ( to te cząsteczki o średnicy poniżej 10 mikrometrów) na poziomie 556% normy.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce powodowane jest kilkoma głównymi czynnikami. Powietrze zanieczyszcza przemysł, elektrownie węglowe, transport samochodowy, domowe kotły grzewcze. 

O dwu pierwszych przyczynach raczej w Ostródzie trudno mówić. Pozostaję emisja dymu z pieców grzewczych i samochody.  Na osiedlach domków jednorodzinnych ruch samochodowy nie jest szczególnie natężony. Zostały piece/ kotły „kopciuchy”.

Te domowe piece są główną przyczyną tzw. niskiej emisji. Spalane w tych piecach/kotłach nie spełniających często żadnych standardów emisyjnych paliwa stałe, ale i zwykłe śmieci w tym tworzywa sztuczne tworzą zanieczyszczenia gromadzące się dosyć nisko, blisko miejsca emisji.

Co może być przyczyną tak niedużego zainteresowania mieszkańców Ostródy zmianą sposobu ogrzewania domów?  Brak funduszy na wkład własny w taką wymianę? Niedostateczna polityka informacyjna ze strony miasta? Konieczność skorzystania z usług konkretnej firmy? Trudności w wypełnieniu wniosków?

Może jeszcze inne powody?

Źródła:

https://polskialarmsmogowy.pl/ranking/iv-kw-2021/

https://www.green-news.pl/1664-ile-kopciuchow-w-polsce

https://ostroda.aqi.eco/pl

Ostatnio