Płot, do którego nikt się nie przyznaje. Fragment ogrodzenia przy torowisku nie ma właściciela?

Czy wiecie, że w środku Ostródy mamy wąski pas ziemi niczyjej? Na tym pasie stoi płot, do którego nikt się nie przyznaje, i którego nikt nie chce naprawić.  Zdezelowane ogrodzenie można „podziwiać” wzdłuż torów od strony ulicy Kolejowej. Z roku na rok wygląda coraz gorzej. A właściciela brak …

foto RzeczJasna

O naprawę ogrodzenia wzdłuż torów od kilku miesięcy zabiegają mieszkańcy Kolejowej. Płot jest zniszczony, pokrzywiony, miejscami zaczyna się zapadać, a na końcu ulicy, na wysokości Lidla, jest całkowicie przerwany i funkcjonuje tam dzikie przejście przez tory.  Mieszkańcy daremnie szukają jednak właściciela płotu, bo … do tej konstrukcji nikt się nie przyznaje 😊

foto RzeczJasna

Pewne nadzieje wiązali z planowaną modernizacją przez PKP stacji w Ostródzie. Jednak wygląda na to, że choć część płotu może zostać naprawiona, to nadal nie ma właściciela. Przynajmniej tak wynika z pisma Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie PKP PLK S.A. skierowanego do mieszkańców Kolejowej w odpowiedzi na pismo z prośbą o naprawę ogrodzenia.

Stacja kolejowa Ostróda jest przewidziana do kompleksowej której rozpoczęcie  planowane jest na przełomie 2022/2023 r. W ramach robót modernizacyjnych uwzględniono min, wykonanie ogrodzenia o wysokości 1 .5 m z obu stron w następujących lokalizacjach:

  • od budynku dworca za wiadukt drogowy w ciągu ulicy Drwęckiej tj. wzdłuż ulic Słowackiego, fragmentu Mickiewicza (przy kładce),
  • ul Stapińskiego z pominięciem ogrodzenia przy budynkach nr 2, 4, początek Mazurskiej.
  • od wejścia na peron nr 3 przy ulicy 11 listopada do ul. Kolejowej na wysokości ul. Św. Dominika Savio — tj. wzdłuż ulic 11 listopada i Kolejowej.

Powyższa lista — może ulec zmiano w trakcie realizacji modernizacyjnych stacji Ostróda, poprzez rozszerzenie bądź zawężenie tych prac, w zależności od dodatkowych okoliczności, których w momencie udzielania odpowiedzi nie można przewidzieć.

Niezależnie od powyższego tut. Zakład podejmie działania związane z ustaleniem do kogo należy opisywane ogrodzenie w celu wystąpienia o jego naprawę. Niestety praktyka zawodowa tut. Zakładu wskazuje. że wspomniane ogrodzenie w wyniku niedozwolonych i zagrożonych karą zachowań ludzkich będzie niszczone, co ma później wpływ na ogólne bezpieczeństwo w obszarze kolejowym”.

Zaangażowani w sprawę mieszkańcy nie składają broni. Może w końcu uda się ustalić właściciela tej konstrukcji. A może ktoś „przygarnie” ten nieszczęsny płot.

Fragment dokumentacji projektowej: Modernizacja stacji Ostróda obejmujący ul. Kolejową. Źródło: https://platformazakupowa.plk-sa.pl