Kolejarz. Przyjechał do Ostródy w marcu 1945 roku!

Historia pana Feliksa Walichnowskiego. Socjolog, dziennikarz i nauczyciel akademicki, pisarz, poeta i wydawca, regionalista, doktor. Ale najpierw kolejarz! Jako piętnastoletni chłopak przyjechał do Olsztyna a po kilku dniach do Ostródy z pierwszą grupą kolejarzy. Blisko 100 kolejarzy miało zabezpieczyć i uruchomić komunikacje kolejową, połączyć region Warmii i Mazur z resztą kraju.

Pan Feliks opowiedział nam o warunkach w jakich mieszkało się w 1945 roku w Ostródzie, o powstającej w w budynku ZZK (Związek Zawodowy Kolejarzy) bibliotece. A biblioteka ta budowana była z przynoszonych przez kolejarzy i innych mieszkańców pojedynczych książek. Opowiedział o tym jak załatwiali sobie możliwość podróżowania ludzie zaraz po wojnie, kiedy pierwszeństwo miał transport towarowy. Opowiedział też Pan Feliks o tym jak brał udział w amatorskim przedstawieniu teatralnym. To dosyć figlarna anegdota.

Pamiątkowe zdjęcia i dokumenty

Pomnik Tadeusza Kościuszki odlany w 1946 przez kolejarzy ostródzkich. Projekt popiersia wykonał w glinie Józef Zboromirski, późniejszy scenograf teatry Stefana Jaracza w Olsztynie. W 1946 roku [pracownik malarni ówczesnej „Wagonówki” . Przy powstaniu odlewu pracowali: Adam Ostrowski, Stanisław Klimek i Józef Ciunelis. Odsłonięcie pomnika nastąpiło jesienią 1947r. ; zdjęcie pochodzi ze strony www.fotopolska.eu
Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnie; Archiwum prywatne
Feliks Walichnowski z kuzynką Leokadią Jankowską i bratem Tadeuszem, Warszawa 1933r; źródło: archiwum prywatne
Feliks Walichnowski z bratem Tadeuszem; archiwum prywatne

Kajkowo

Kajkowo , dawniej Bukwałd i Jezioro Kajkowskie/ Sajmino . O pracujących tam kobietach opowiadał nam Pan Feliks. Poniższe zdjęcia pochodzą ze strony https://www.bildarchiv-ostpreussen.de

Redaktor naczelny

Starsi czytelnicy pewnie pamiętają wydawany w Olsztynie, ogólnopolski Tygodnik Panorama Północy. Ale nawet oni mogą nie pamiętać, że redaktorem naczelnym tego pisma w latach 1972-1981 był bohater naszego filmu.

Autor

Bohater naszego filmu wczesną młodość spędził i przepracował w Ostródzie . W późniejszym czasie wśród wielu ról jakie pełnił był też poetą, pisarzem i wydawcą.

Podziękowanie od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Archiwum Feliksa Walichnowskiego

Współpraca z artystami

W ramach współpracy z artystami Artystycznej Rezerwy Twórczej powstają obrazy o tematyce uchodźczej i przesiedleńczej.

Miejsce pracy twórczej P. Feliksa

Ostatnio