Ile mamy schronów w Ostródzie?

Na to nikt nie był gotowy. Nikt się nie spodziewał. Ale odkąd w Ukrainie wybuchła wojna, a rosyjskie bomby spadają na ukraińskie miasta, zaczęłam się zastanawiać, czy my jesteśmy aby zabezpieczeni na wypadek takiej sytuacji też u nas. Wiem, brzmi strasznie, ale sami powiedzcie, czy widząc obrazy zniszczonych miast nie przemknęło wam przez myśl pytanie, gdzie w Ostródzie jest najbliższy … schron?

Czy w Ostródzie w ogóle są schrony, które nadają się do użytku i zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom?

Nie ma w tych pytaniach nic dziwnego, każdy z nas myśli o swoim bezpieczeństwie i bezpieczeństwie bliskich. Dlatego postanowiłam poszukać informacji. Na początek zapytałam znajomego, który od lat interesuje się infrastrukturą obronną w naszym mieście.  Pasjonat militariów – pan Mariusz napisał mi tak:

Są (schrony) standardowo na terenie Białych i Czerwonych Koszar. Pod każdym budynkiem. Są one wiadomej jakości i były przeznaczone na samoloty z czasów pierwszej czy 2 wojny światowej. Na Czerwonych Koszarach powinny być jeszcze ślady strzałek na budynkach do schronu opl. Koło Domu Harcerza gdzieś na podwórkach jest taki kwadratowy wystający grzybek z kratkami. To też jest od schronu. Kolejny chyba gdzieś, gdzie przedszkole na Kopernika,ale nie jestem pewny. Prawda jest taka że te miejsca przez 30 lat zostały zaniedbane. Często są w rękach prywatnych lub wspólnot mieszkaniowych. Te wykorzystują je jako standardowe piwnice. Zagracone itd.”

Pytam w Miejskim Centrum Kryzysowym

Nie dowiedziałam się więc za wiele, 18 marca napisałam także zapytanie do Koordynatora Miejskiego Centrum Kryzysowego przy UM w Ostródzie – pana Andrzeja Bartnickiego. Otrzymałam odpowiedź kilka dni później w rozmowie telefonicznej:

” W Ostródzie nie ma schronów – są jedynie ukrycia, takie jak piwnice, które znajdują się pod większością budynków w naszym mieście. W tej chwili swoją działalność wzmożyła Obrona Cywilna. Natomiast, jeśli chodzi o schrony, to istnieje tzw. Ewidencja budowli ochronnych, która jest dostępna w urzędach. W tej ewidencji znajdują się obiekty wskazane, jako miejsca gotowe do ukryć i jest ich 15 w naszym mieście. Z tego, co mi wiadomo, to schrony funkcjonowały kilkadziesiąt lat temu pod budynkiem Telekomunikacji Polskiej, WKU i na terenie Czerwonych Koszar. Obecnie wiem, że większość obiektów publicznych posiada podpiwniczenia tj. Zamek, szkoły takie jak SP nr 2, starsze budynki  jak kamienice np. Kopernika 25, czy 23. Jednak zarówno kamienice, jak i budynek tzw. TEPS-y są sprywatyzowane i nie jest wiadomy stan ukryć. „

Budynek dawnej TPSA pechowo wystawiony na sprzedaż ..

Pytam w Starostwie

O informacje poprosiłam też Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich przy Starostwie Powiatowym w Ostródzie.  Dowiedziałam się, że:

” na terenie Miasta Ostróda znajduje się kilka schronów w różnym stanie technicznym. Są to między innymi schron zakładowy w budynku WKU i w budynku prywatnym po byłej telekomunikacji (schron nieaktywny). Na terenie budynków pokoszarowych także znajdowały się schrony, jednakże po okresie wieloletniej stabilizacji militarnej na świecie schrony i budowle ochronne powoli odchodziły w zapomnienie.  Na terenie powiatu znajduje się kilka nieaktywnych schronów i budowli ochronnych, baza ta w związku z obecną sytuacją na Ukrainie jest w fazie aktualizacji (urzędy Miasta i Gmin z terenu powiatu zobowiązane są do aktualizacji swoich baz na potrzeby zbiorczego zestawienia powiatu). Przepisy prawne na przestrzeni lat zmieniały się i w związku z obecnym zagrożeniem  zostaną wydane najprawdopodobniej nowe zalecenia w przedmiotowym zakresie odbudowy schronów i ukryć. W razie podwyższenia stanu gotowości obronnej kraju podjęte zostaną działania przygotowania zabezpieczenia schronienia społeczności lokalnej naszego powiatu.”

 Konkluzja jest taka, że dawne obiekty, posiadające schrony już są albo sprywatyzowane albo zniszczone. Istnieją podpiwniczone budynki publiczne i zwykłe piwnice w budynkach mieszkalnych.

Ostatnim aktem prawnym regulującym problematykę schronów było rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej. Już nie obowiązuje.

 Wojna już nigdy miała nie nadejść…

Ostatnio