40+  czyli świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia mieszkańcom Ukrainy

Ustawa z 15 marca b.r. ( Dz.U. rok 2022 poz.605) mówi o pomocy finansowej dla osób przyjmujących i zapewniających pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zapisy przewidują, że osoby przyjmujące uchodźców mogą otrzymać rekompensatę w związku z ponoszonymi kosztami zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość rekompensaty to 40zł na osobę i może być wypłacone na okres maksymalnie 60 dni. Za zgodą wojewody ten okres może być przedłużony.

W momencie, kiedy piszę ten tekst nie ma jeszcze pełnych uregulowań wykonawczych dotyczących realizacji ustawy.

Jak do nowego zadania  przygotowują się samorządy w naszym mieście i gminie?

Zebrałam kilka informacji i wygląda to tak:

W gminie Ostróda, w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich przygotowane są wydrukowane wnioski i można liczyć na pomoc przy ich wypełnianiu. Urzędowy bieg sprawie najprawdopodobniej będzie nadany w kwietniu, po opublikowaniu przepisów wykonawczych.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ma uzupełniany na bieżąco rejestr miejsc, w których faktycznie uchodźcy otrzymują zakwaterowanie i utrzymanie. Samorząd jest w stałym kontakcie z osobami udzielającymi pomocy, osoby te mogą też korzystać z zebranych w dwu magazynach na terenie gminy produktów.

Wnioski na świadczenie 300+ są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej po spełnieniu wymogów formalnych ( dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – np. paszport, informacja o dacie wjazdu do Polski, nr PESEL; pomocne będą nr. Telefonu, e-mail, nr konta bankowego w Polsce)

W mieście sprawy nie są jeszcze na takim etapie przygotowań.  Z Urzędu Miasta zostałam przekierowana po informacje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam dowiedziałam się, że na świadczenie tzw. 300+ są przyjmowane wnioski i przyjęto ich już około 150.

Natomiast na tzw.40+ na razie nie ma żadnych regulacji i MOPS nie ma podstaw by móc teraz się tym zajmować. Takie zadanie nie zostało powierzone ani przez Urząd Miasta ani przez inne przepisy. Jednak usłyszałam deklarację, że pracownicy poradzą sobie z kolejnym zadaniem, gdy takie obowiązki zostaną im powierzone.

Warto zaznaczyć, że osoby ubiegające się o świadczenie zobowiązane są do zapewnienia przyjętym uchodźcom zakwaterowania i wyżywienia oraz podpisują oświadczenie, że „nie otrzymały dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem” (D.U.  2022 poz.583).

Źródła:

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2022.074.0000605,rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-maksymalnej-wysokosci-swiadczenia-pienieznego-przyslugujacego-z-tytulu-zapewnienia-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy-oraz-warunkow-przyznawania-teg.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8385063,specustawa-ukrainska-wniosek-o-40-zl-swiadczenia-pomoc-ukraincom.html

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583

Ostatnio