Czy powstaną u nas klasy przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy?

Trochę wolniej, ale nadal rośnie w naszym mieście, gminie i całym powiecie ilość przybyszów z Ukrainy.  Aby zapewnić dzieciom trochę stabilizacji i kontakt z rówieśnikami opiekunowie zapisuję je do szkół. W rozmowach z ostródzkimi pedagogami, rozważaniu jakie działania będą dla dzieci i młodzieży najlepsze i najbardziej pomocne, pojawił się temat organizowania klas przygotowawczych. Czyli takich w których dzieci i młodzież mogą uczyć się języka, oswajać z nową szkołą i środowiskiem. Takie rozwiązanie jest przewidziane w polskim prawie oświatowym.

Jak wygląda ta kwestia u nas?

Zapytałam organy prowadzące szkoły czy biorą pod uwagę organizację oddziałów przygotowawczych czy innych działań ułatwiających uczniom aklimatyzację w nowych warunkach.

Szkoły ponadpodstawowe

Licea, technika i szkoły zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat nie mają na razie wielu nowych uczniów. Możliwe jest skorzystanie z przepisów istniejących od 2016r z późniejszymi nowelizacjami. Są to regulacje dotyczące m.in. tworzenia klas przygotowawczych i dodatkowych godzin nauki języka polskiego dla nowych uczniów. Możliwe jest też udostępnienie miejsca i szkolnego sprzętu do wykorzystania przy nauce zdalnej (To rozwiązanie zastosowała już SP5 w Ostródzie) .

W momencie, kiedy piszę ten tekst jedna ze szkół ponadpodstawowych w Morągu za zgodą organu prowadzącego wprowadziła dodatkowe lekcje języka polskiego dla swoich 3 uczniów.

Szkoły podstawowych w gminie Ostróda

Na razie pozostają otwarte na różne możliwe rozwiązania. Pewnym problemem jest migracja dzieci i ich rodzin i niepewność co do liczby ewentualnych uczniów jaka ostatecznie będzie potrzebowała wsparcia ani czy znajdą się nauczyciele ze znajomością języka ukraińskiego. Sytuacja jest bardzo dynamiczna a i regulacje  prawne są wprowadzane na bieżąco. Dodatkowe lekcje języka polskiego są organizowane i dyrektorzy szkół wnioskują o dodatkowe godziny zależnie od potrzeb w danej szkole.

Szkoły podstawowe w Ostródzie

Z tego co udało mi się dowiedzieć w samych szkołach, wystąpiły one o przydział dodatkowych godzin na prowadzenie nauki języka polskiego dla uczniów z Ukrainy. Są to 2 godziny w tygodniu dla ucznia. Organizacja tych zajęć w poszczególnych szkołach jest zależna od ilości nowych uczniów i ich wieku.

Dla bardziej dociekliwych – podstawę prawna dla działań szkół można sprawdzić tu:

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4409

Ostatnio