Jak Mieszkanki i Mieszkańcy wygrali kampanię obywatelską?

Dwa projekty mieszkańców zdobyły największą ilość głosów i będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. Jednak za tym sukcesem stoją miesiące wspólnej pracy.
Zobaczcie jak wyglądała droga do tego sukcesu.

Praca z mieszkańcami ulic 11-Listopada, Batorego, Pionierskiej, Wybickiego, części Pieniężnego, okalających mokradło będące czasem punktem spornym, czasem miejscem, którym interesują się inwestorzy ,rozpoczęła się od odwiedzenia tych okolic i przyjrzenia się położeniu i warunkom mieszkania i użytkowania terenu przez mieszkańców. Część tego terenu stanowią  stare kamienice, część domki jednorodzinne. Przy części kamienic mieszkańcy dysponują podwórkami, budyneczkami gospodarczymi, indywidualnymi ogródkami działkowymi dzierżawionymi od miasta.

Kolejny etap to rozmowy z mieszkańcami i zbieranie wywiadu w formie wcześniej opracowanych ankiet jednolitych dla całego projektu ‘Rada na Osiedla”. Zbierając wywiad założyłyśmy, że rozmawiamy z osobami spotkanymi na podwórkach, przy budynkach, pracującymi w ogródkach. Nie zakładałyśmy pukania do mieszkań jako zbytniej ingerencji w prywatność, źle odbieranej.

W czasie zbierania wywiadu zapisywałyśmy wszystkie opinie nawet, jeśli rozmówcy nie byli skłonni do dalszej współpracy. Osoby bardziej zainteresowanych współpracą podawały nr tel. do kontaktu. Założyłyśmy zbieranie wywiadu do uzyskania min. 30 telefonów osób zainteresowanych dalszą współpracą.

Po etapie wywiadu opracowałam mapę potrzeb w formie notatki graficznej. Mapa ta została przedstawiona mieszkańcom rejonu na pierwszym zorganizowanym spotkaniu. Na spotkanie wszyscy zostali zaproszeni telefonicznie i otrzymali „przypominajkę” SMS-em dzień przed spotkaniem. Po spotkaniu, ci którzy przyjść nie mogli otrzymali informację o jego przebiegu i podjętych działaniach. Tę praktykę stosowałam przy każdym kolejnym zebraniu z mieszkańcami.

W czasie pierwszego spotkania mieszkańcy podzielili się na dwie grupy zainteresowane różnymi obszarami działania. Jedna grupa zainteresowana działaniem na rzecz mokradła  druga kwestiami bezpieczeństwa komunikacyjnego w rejonie zamieszkania.

Kolejne spotkania odbyły się w grupach zainteresowanych konkretnymi obszarami.

W międzyczasie miasto ogłosiło projekt Budżetu Obywatelskiego. Ponieważ wśród priorytetowych potrzeb mieszkańców było miejsce spotkań i bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci i młodzieży a BO dawał możliwość realizacji projektu typu plac zabaw i siłownia plenerowa, mieszkańcy zdecydowali o odłożeniu wszelkich innych działań na rzecz przygotowania projektu i kampanii promocyjnej do funduszy z BO.

Na pierwszym spotkaniu uzgodniona została lokalizacja, nazwa, szczegóły projektu. Mieszkańcy podzielili się też zadaniami do wykonania tzn.: zebraniem podpisów poparcia, przygotowaniem kosztorysu, opisu, uzasadnienia, pomiarami terenu, wybraniem osoby zgłaszającej projekt. Wszystkie te działanie przebiegły sprawnie i w terminie projekt” Plac Zabaw Ekipa z Bagien” został złożony w Urzędzie Miasta.

Po weryfikacji formalnej i merytorycznej, naniesieniu niewielkich poprawek rozpoczęła się kampania promująca projekt wśród mieszkańców Ostródy w celu zdobycia jak największej liczby głosów.

Aby zwiększyć szansę powodzenia mieszkańcy okolic mokradła podjęli współpracę w promowaniu projektu z drugą grupą powstałą w ramach projektu Rada na Osiedla. Oba projekty kosztami mieściły się w przewidzianym budżecie.

W trakcie kilku spotkań zdecydowano o wydrukowaniu wspólnej ulotki i plakatów. Każda z grup opracowała swoją mapę zasobów. Na ich podstawie mieszkańcy opracowali plan działania tzn. miejsca do efektywnego zbierania głosów  ( targowisko miejskie, parafia, galeria handlowa, indywidualnie w zakładach pracy) przez Internet i w formie papierowej, zaprzyjaźnione instytucje oraz działania w mediach społecznościowych, współpracę z lokalnymi mediami.

Trwająca 3 tygodnie kampania promująca dwa zaprzyjaźnione i współpracujące projekty okazała się efektywna. Oba projekty mieszkańców zdobyły największą ilość głosów mieszkańców Ostródy i będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.

Z Mieszkankami i Mieszkańcami możemy tak wytrwale pracować dzięki:

dofinansowaniu naszego projektu w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Ostatnio