Informacje pochodzą z ogólnodostępnych stron Organizatora, nie bierzemy odpowiedzialności za ostateczny przebieg wydarzenia.