Janina i Ludwik Pelczarscy

Janina i Ludwik Pelczarscy to dwoje ludzi, którzy odcisnęli na mapie pamięci Ostródy swój bardzo wyrazisty ślad.

Przyjechali do Ostródy w sierpniu 1945r. Od razu przystąpili do działania. Pani Janina jako przedwojenna harcerka zorganizowała dla młodzieży obóz nad jeziorem Sajmino/Kajkowskim. Pan Ludwik, absolwent lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza, rozpoczął organizowanie nauczania, zbieranie kadry i uczniów.

Oboje pracowali jako nauczyciele. Pani Janina uczyła matematyki, pan Ludwik historii.

Państwo Pelczarscy z córką Marią; źródło : arch. rodzinne

Państwo Pelczarscy przyjechali do Ostródy z rejonu dawnej Polski wschodniej. On w wieku 39 lat, ona jako 35-latka. Oboje doświadczeni w nauczaniu na tajnych kompletach.

Janina Pelczarska wśród harcerzy na obozie; źródło: arch. rodzinne

Pani Janina

Janina Pelczarska, jedno z niewielu zdjęć bez munduru

Jak można zobaczyć to na zachowanych zdjęciach, tych rodzinnych i tych publikowanych p. Janina Pelczarska najczęściej występuje w mundurze harcerskim. Harcerstwo było jej pasją i powołaniem. Ta pasja odcisnęła swój znak na całym jej życiu, również rodzinnym. Znajduje to wyraz we wspomnieniach najbliższych o prababci. Można tych wspomnień posłuchać tu:

Pochód pierwszomajowy, Janina Pelczarska; źródło: arch. rodzinne
P. Pelczarska z harcerkami przed szkołą; źródło: arch. rodzinne

Pan Ludwik

Z powodów politycznych Ludwik Pelczarski po krótkim czasie pracy w naszym mieście musiał zacząć pracować w Olsztynie, gdzie jest znany i pamiętany jako twórca bibliotek miejskiej i uczelnianej. Dlaczego tak się stało opowiadamy w naszym filmie.

Obóz harcerski; arch. rodzinne
Uczniowie pierwszego gimnazjum w Ostródzie przed budynkiem szkoły; 1945r ; źródło Fb, Dawna Ostróda
Budynek obecnego ZSZ im. St. Staszica w Ostródzie. W tym budynku uczyli się uczniowie ze wszystkich poziomów nauczania w powojennej Ostródzie. Przed II wojną też były tu szkoły. ; źródło : Fb, Dawna Ostróda
Rada Pedagogiczna Państwowego Gimnazjum w Ostródzie ale i całego zespołu szkół, 1945r, Janina Pelczarska – druga od lewej, Ludwik Pelczarski – po środku; źródło: Fb ; Dawna Ostróda
Harcerze, przysięga, wśród nich Janina Pelczarska, grudzień 1947r, : źródło : Fb, Dawna Ostróda
Ludwik Pelczarski w Bibliotece Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Ludwik Pelczarski był współtwórcą i wieloletnim dyrektorem tej biblioteki ; źródło „Ostródzianie o swoim mieście” J. Dąbrowski
Janina i Ludwik Pelczarscy we Lwowie, 1936r ; źródło: „Ostródzianie o swoim mieście”; J. Dąbrowski
Dyplom uniwersytecki Ludwika Pelczarskiego: źródło : „Ostródzianie o swoim mieście” J. Dąbrowski

Nasza filmowa opowieść dotyczy pierwszych, powojennych lat życia i działania Państwa Pelczarskich w Ostródzie. Jednak starsi mieszkańcy z pewnością pamiętają, że pani Janina była inicjatorką budowy Domu Harcerza w Ostródzie. Jej staraniami powstało miejsce, gdzie młodzi ludzie mogli spotykać się, rozwijać swoje zainteresowania, budować relacje. Gdzie powstawała społeczność.

Ostatnio