JAK FUNKCJONUJĄ UCHWAŁY KRAJOBRAZOWE?

Kto się jeszcze nie zorientował, niech się szybko orientuje, bo właśnie trwają w Ostródzie ostatnie konsultacje projektu uchwały krajobrazowej!!!!

O tym jak funkcjonują w Polsce uchwały krajobrazowe, i co taka uchwała może znaczyć dla naszego miasta rozmawiamy z Sylwią Widzisz-Pronobis, architektką, urbanistką i badaczką metod włączania mieszkańców do projektowania architektoniczno-urbanistycznego. A także członkinią zespołu przy Ministerstwie Rozwoju zajmującego się gruntowną reformą całego systemu planowania przestrzennego w Polsce.

A tu obiecany w materiale link do prowadzonych właśnie konsultacji projektu uchwały krajobrazowej dla Ostródy: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/5868/obwieszczenie-o-wylozeniu-projektu-uchwaly-krajobrazowej.html