Co po LII Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie? Budżet. MPEC. Cmentarz. I przystanki.

By RzeczJasna sty28,2022 #miasto #Ostróda #sesja

Rada Miejska uchwaliła budżet z niewielkimi poprawkami. Jak wytłumaczyć budżet miasta na ten rok w kilku zdaniach? Budżet miasta projektuje burmistrz. Oczywiście nie robi tego samodzielnie. Niepokojący jest fakt, że projektowane na rok 2022 dochody stanowią 86,02% przewidywanych wpływów z 2021 roku, co oznacza że dochody będą niższe o 22 984 891,16 zł.

52 sesja Rady Miejskiej tym razem odbyła się w trybie zdalnym. Nie jestem zwolenniczką takiej formy spotkań. Zawsze coś się zrywa, komuś nie działa internet, kogoś nie słychać, nie widać. A i głosowania nie przebiegają tak sprawnie jak powinny. Trudno jest w odpowiednim czasie zabrać głos, zadać pytanie lub ustosunkować się do aktualnie omawianej kwestii. Gdyby koleżanki i koledzy radni wypowiadali się krótko, merytorycznie i na temat, bez osobistych wycieczek i niepotrzebnych dygresji, zapewne wszystko przebiegałoby sprawnie. I szybko. Tym bardziej, że większość spraw omawiamy na komisjach. Niestety potrzeba zaznaczenia swojej obecności bywa silniejsza.

Co po sesji?

Uchwaliliśmy budżet z niewielkimi poprawkami. Jak wytłumaczyć budżet miasta na ten rok w kilku zdaniach? Budżet miasta projektuje burmistrz. Oczywiście nie robi tego samodzielnie. Najprościej rzecz ujmując – w zaplanowanym budżecie będzie więcej wydatków niż dochodów:

Wydatki – 143 442 561,75 zł.

Dochody – 141 442 595,75 zł.

Deficyt 1 999 996 zostanie pokryty z wolnych środków i innych dochodów. Nic to niezwykłego, że na początku roku brakuje. Ale spokojnie. Na wszystko co najważniejsze starczy. W trakcie roku zawsze pojawiają się dodatkowe pieniądze. Radni uchwalają zmiany na dodatkowe wydatki, przesunięcia, itp.  pojawiają się dotacje  itp. Jednak diabeł tkwi w szczegółach – ile, dla kogo i na co?

Niepokojący jest fakt, że projektowane na rok 2022 dochody stanowią 86,02% przewidywanych wpływów z 2021 roku, co oznacza że dochody będą niższe o 22 984 891,16 zł.

MPEC upadnie czy znowu będą podwyżki?  

W pierwszej części sesji jednym z ważniejszych tematów był MPEC (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej). To był ciekawy widok – prezes w osobie Włodzimierza Brodiuka w otoczeniu czterech poważnych panów siedzących za stołem. Po co przyszli? Do radnych zazwyczaj przychodzi się po pieniądze.

Spółka zwróciła się do Miasta o dokapitalizowanie w wysokości 3 mln złotych by podjąć inwestycje by zmniejszyć koszty ponoszone w związku z emisją CO2 by nie zbankrutować lub nie przerzucać kosztów na mieszkańców. Rozumiecie?

O tym, że kwoty węglowe będą rosnąć wiadomo od dawna. Prezes mówił na sesji, że w  połowie 2021 roku stworzono program modernizacyjny oraz studium wykonalności nowej inwestycji opierającej się na dwóch filarach: 2 kotłach na biomasę 8 i 4 MW + kotły gazowe. Szkoda tylko, że podjęli się tego po wyczerpaniu w zasadzie wszelkich funduszy pomocowych. Jeszcze w 2020 roku MPEC wykazywał dochód. Co się stało? Kondycją spółki zajęła się komisja rewizyjna Rady Miasta.

Cmentarz – autodrom czy Spokojna?

Jeszcze w poprzedniej kadencji zakupiliśmy teren po dawnym autodromie z dużą bonifikatą z przeznaczeniem właśnie na cmentarz i tereny rekreacyjne. Teren jest ogromny. Spośród nieomal 90 hektarów 2/3 stanowi teren podmokły, torfowy, a zatem nie nadający się na cele pochówkowe. „Jedynie” 30 hektarów to obszar, który ewentualnie mógłby zostać przeznaczony na pochówki. Został wydzielony w wyniku wstępnego badania geotechnicznego. Te 30 ha to obszar 42 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Obszar, który zaspokaja potrzeby pochówkowe miasta na najbliższe kilkadziesiąt lat. Pozostały teren mógłby pełnić funkcje parkowo – rekreacyjne. Były plany i środki by powstał tam teren festiwalowy.

Burmistrz Zbigniew Michalak pała wyjątkową i niezrozumiałą awersją do planów zagospodarowania terenu autodromu z przeznaczeniem na pochówki. Upiera się przy pomyśle rozbudowania cmentarza przy ul. Spokojnej o działki, na których obecnie znajdują się domy mieszkalne. Jest to teren o wielkości 4 hektarów, którego właścicielami jest aż 14 rodzin. Wstępne szacunki wykazały, że wartość tych działek będzie znacznie przekraczała wartość całego autodromu, który    kosztował miasto 3 mln zł. Wyższe koszty, dużo mniejszy teren, a także potrzeba uzyskania zgody od wszystkich potencjalnych sprzedawców, czynią tę inwestycję nieopłacalną.

Czy cmentarz na autodromie to dobry pomysł?

Jakie tematy jeszcze pojawiły się na sesji?

Powracające jak bumerang wiaty przystankowe. Z wypowiedzi burmistrza podczas sesji wynika, że wykończeniem wiat w końcu zajmiemy się sami. Sami dokończymy inwestycję za pieniądze, których nie otrzyma inwestor. Nie jestem przekonana czy to dobry pomysł. Doświadczenia tej kadencji pokazują, jaki los spotyka inwestycje przeprowadzane przeprowadzane przez Miasto. Kwestię estetyki wiat przystankowych pomijam – rzecz gustu. Ale czy zostanie poprawiona ich funkcjonalność? O to trzeba będzie jeszcze dopytać i tego przypilnować. 

Kwestia połączeń autobusowych i połączenia  jedna linię trasy z Osiedla Młodych na Osiedle Plebiscytowe. Problem, o którego rozwiązanie od wielu lat walczą mieszkańcy obu osiedli. Szczególnie ci dojeżdżający na cmentarz przy ulicy Spokojnej oraz ci, którzy pracują w zakładach okrętowych przy ul. Łódzkiej.

Ulica Dywizji. Minęło prawie pół roku od podpisania umowy z inwestorem (27 września 2021). Do dziś nie rozpoczęły się żadne prace. Czas płynie nieubłaganie. A na wykonanie inwestycji w sumie jest 350 dni. Problem stanowi ustanowienie alternatywnego przejazdu dla mieszkańców nowego osiedla powstałego na terenie dawnych Czerwonych Koszar, ale również dla przedsiębiorców, którzy korzystają z dojazdu ulicą Dywizji.

Trudno w skrócie opisać wszystko o czym była mowa. Dlatego wytrwałych i odpornych zachęcam do obejrzenia sesji w całości na portalu https://ostroda.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Lub skrótów na naszej stronie https://www.facebook.com/simrzeczjasna

Jak to dobrze, że są takie problemy w naszej lokalnej rzeczywistości, dzięki którym możemy twardo stąpać na ziemi. Bo one są stałe i niezmienne. Wiaty autobusowe. Śmieci. Komunikacja miejska. Skatepark. Cmentarz. Coś jeszcze?

Ostatnio